Navigácia

Zoznam predmetov

WWWNázovSkratka
Anglický jazyk ANJ
Hudobná výchova HUV
Informatická výchova IFV
Informatika INF
Matematika MAT
Náboženská výchova NBV
Pracovné vyučovanie PVC
Prírodoveda PDA
Prvouka PVO
Slovenský jazyk a literatúra SJL
Spoločenská výchova SPV
Správanie Spr
Telesná a športová výchova TSV
Telesná výchova TEV
Vlastiveda VLA
Výtvarná výchova VYV

© aScAgenda 2019.0.1145 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 02.01.2019

Novinky

Kontakt

  • Základná škola Juskova Voľa 91
    Juskova Voľa 91
    094 12 Vechec
  • +421 057 44 907 32

Fotogaléria