Navigácia

O škole

Profil školy

Prvú školu v Juskovej Voli zriadil Michal Sisák „Mytník“ vo vlastnom dome. Jeho zásluhou a vďaka úsiliu obyvateľov obce bola v roku 1898 svojpomocne postavená terajšia škola s učebňou a dvojizbovým bytom, priľahlými stavbami pre chov domácich zvierat, WC a studňou.

Hlavná časť budovy má masívne kamenné múry, pôvodne bola pokrytá dreveným šindľom, vnútri boli hlinené dlážky a na kúrenie slúžilo otvorené ohnisko. Neskôr bola budova viackrát rekonštruovaná, pribudli prístavby závetria k hlavnému vchodu a sociálnych zariadení, inštalovali sa rozvody elektriny, vody a plynu.

Škola v Juskovej Voli má za sebou bohatú históriu a časť budovy s bytom zaznamenala viaceré zmeny jej využitia. Od roku 1970 sa priestory školy užívali aj na tanečné zábavy, vystúpenia estrádnych skupín, premietanie celovečerných filmov, kurzy, prednášky, slávnosti a schôdze organizácií. V roku 1980 bola zriadená materská škola.

Okrem Michala Sisáka sa o rozvoj školy v jej začiatkoch najviac zaslúžila Gizela Dvorčáková, ktorá odstránila negramotnosť zavedením opakovacej školy pre všetky vrstvy obyvateľstva. Neskôr sa tu vystriedalo mnoho ďalších učiteľov, z ktorých najdlhšie pôsobili Ján Suchoža (1928-1945), Mikuláš Kalman (1954-1961) a Miroslav Senko (1961-1999).

V roku 2002 prešla kompetencia v prevádzke základnej a materskej školy na obec. Najväčšími zmenami prešiel školský dvor, kde sa s podporou grantových zdrojov upravilo okolie budovy a vytvorili sa nové prvky slúžiace na hry detí a mládeže (ihrisko, záhradný altánok, ohnisko, detské preliezačky, vonkajšie telovýchovné náradie). V súčasnosti slúži školský dvor ako verejnosti voľne prístupný športovo-oddychový areál, kde sa konajú rôzne kultúrne, športové a spoločenské podujatia.

V roku 2008 bola v športovo-oddychovom areáli pri základnej a materskej škole postavená sústava dreveného exteriérového športového náradia s názvom Zelená telocvičňa. Jednotlivé jej časti sú zamerané na pestovanie rôznych prvkov fyzickej zdatnosti (terčová stena – presnosť, štvorhran s hrazdami – sila, rebrina – obratnosť, prekážky – rýchlosť, stúpačky – obratnosť, kladina – rovnováha).

Útulná budova a priestranný areál školy sú miestami konania prevažnej časti kultúrnych a spoločenských podujatí v obci Juskova Voľa. V spolupráci s obecným úradom organizujú zamestnanci základnej a materskej školy v priebehu celého roka pre deti rôzne akcie a súťaže.

Tradičnými detskými akciami sú Detský karneval, Deň matiek, Deň detí, Detská olympiáda a Vianočná besiedka. Každoročne, pri príležitosti ukončenia školského roku, sa koná populárna ľudová veselica Juniáles, z ktorej výťažok je venovaný na podporu činnosti a na zveľadenie školy.

Zdroj: www.juskovavola.sk

Novinky

Kontakt

  • Základná škola Juskova Voľa 91
    Juskova Voľa 91
    094 12 Vechec
  • +421 057 44 907 32

Fotogaléria